Resmin Rengi; Turuncu - 20.bölüm

Güncelleme tarihi: 4 Kas


32Turuncu, temel renklerden sarı ve kırmızının karışımından elde edilen ikincil renklerdendir. Kandinsky’nin yorumuna göre;


“Turuncu, kırmızının uygun bir sarı ile yoğunlaştırıldığında, kırmızıyı neredeyse izleyiciye doğru yayılır hale getirir. (…) Turuncu kendi gücüne inanmış bir adam gibidir. Sesi, duayı haber veren çanın ya da eski bir kemanın sesini andırır” (66)


Resim 41 : Namık İsmail, Harman, 1923
Resim 41 : Namık İsmail, Harman, 1923


Bu açıklamadan anlaşıldığı üzere renkler, topluma, inanışlara, kültüre ve bireye göre farklı anlamlarda değişebilen, görsel algıda seçici olduğu kadar genel ve geçicidir.


Resim 41’de yer alan, Namık İsmail (1890-1935)’in 1923 tarihli resminde, desen kompozisyonunda ustaca boyanarak ele alınmış ışığın kaynaştırdığı sarı ile kırmızı arasında bütünlenmiş, mavinin tamamlayıcılığında hakim durumdaki turuncunun yaygın kullanımına tanık oluruz.


#resminrengi #turuncu #renkler


Turquery

Zerrin Avan 

Kaynaklar


66 *Wassily Kandinsky, Sanatta Ruhsallık Üzerine, Altıkırkbeş Yayın, İstanbul, 2020, s.88,89

0 görüntüleme0 yorum