top of page

Resmin Rengi; Giriş

Güncelleme tarihi: 27 Oca


Övgüyle ya da merakla bakılan, sorgulanan insan üretimi sanatın tüm performanslarının; insan azminin gücünün somut örnekleri, insanın ince gücü, fikri, tasarımı, ölçüsü, etkileşim biçimleri olduğunu hepimiz kabul ediyoruz. Sanatın ne olduğu, sanat üretimlerinin geçmişten günümüze değişimi, sanat kuramları ve sanat oluşumunu etkileyen çeşitli kaynaklar üzerinde araştırmalar, bizi sanat kadar sanatçıları ve üretimlerde kullanılan malzemeleri de incelemeye sevkeder. Birbiri içinden geçerek gelişebilen sanat üretimleri ve bilimsel varlığı kabul edilen bir sistem içinde korunan ve anlamlandırılan sanat, tarihsel süreçte kabul gören birtakım sanat eserlerinin bütününde var olur.

Royal Academy (1768)'nin kurucusu İngiliz ressam Sir Joshua Reynolds (1723 - 1792), "Zorunlulukla olmalı," der ve ekler, "Başka ressamların eserlerinin taklitçisi olun." Bu cümle ilk bakışta bir sanatçı için biraz öz-güven kırıcı görünse de, sanatta gözlem ve pratiği açısından kesinlikle doğru bir yaklaşım. Zamanla bir sanatçı adayı, kendi için düşünebildiğinde artık başkalarının düşüncelerini kullanmaya ihtiyaç duymayacaktır ve özgün olacaktır. O sanatçı, sadece senden önce başlama avantajına sahipti, bu kadar.


Resmin rengi dediğimizde; Sanat tarihine konu olmuş eserlerde ve günümüzde sanat malzemesi olarak kullanılan boya renklerini görmede yararlı olabileceğini düşündüğüm "Resmin Rengi" yazı serimin ilk bölümüne görmede ışık ve renk üzerinde durarak bir giriş yapıyorum. Devamı olan bölümlerde;

- Geçmiş dönemlerde ışık ve renk nasıl anlamlandırılmıştı? Hangi boya renkleri, hangi amaç için nasıl kullanılıyordu? Renklerin özel bir anlamı var mıydı? Nasıl keşfedilmişlerdi? ... - gibi renk ve boya sistemine dayalı sanat pratiklerinde tarihsel, teknolojik ve sanat üslubuna dayalı bilgiler paylaşıyor olacağım.
İnsan, tarih öncesi çağlardan beri dünyaya kalıcı izler bırakmak için doğuştan gelen bir dürtüye sahip olduğundan bu dürtü insanda, teknoloji desteğini de alarak boya yapmak için yeni ve daha iyi pigment arayışına yol açtı. Mağara duvarlarını süslemek için kullanılan en eski toprak pigmentlerinin kökenleri ve kompozisyonu, daha yakın zamanlarda geliştirilen sentetik pigmentlere kadar bilimsel araştırma konusudur.

Modern teknolojiyi yaşadığımız çağımızda; sanatçının paleti, mağara sanatçılarının kullandığı pigmentler, orta çağda kullanılan doğal pigmentler ve modern sentetik - organik bileşiklerin bir karışımı olmaya devam ediyor.

Günümüze ulaşan tarih öncesi resimler genellikle mağaralarda, kaya çıkıntılarında veya iklimin yıpratamadığı yerlerde bulunuyor. Eski çağlarda bir aşamada insan, bazı malzemelerin su veya tükürük gibi bir ortamla karıştırıldığında daha etkili çalıştığını keşfetti ve bilinçli veya bilinçsiz resim yapma yeteneğini kendi imkanlarıyla oluşturduğu tekniklerle kullandı.

Pigmentlerin, bir yüzeyi renklendirmek için kullanılabileceği keşfedildikten sonra, resmetmenin yanısıra boyalar, ilkel yaşam biçimlerinde "büyü, kötülüğe karşı bir kalkan, soğuktan ve böceklerden korunma'' sıkça gördüğümüz bedeni boyama uygulaması başladı ve bu güne kadar da çeşitlenmekle birlikte devam ediyor.


Renk yelpazesinin büyük bir kısmı, özellikle maviler ve yeşiller ilk insanlar için mevcut değildi, ancak sahip oldukları ham malzemeyi ustaca kullanarak yüzeylerde belirli renklerle birtakım görüntüler ürettiler.


RENK, belki de sahip olduğumuz en anlamlı dillerden biri ve herkes tarafından en kolay anlaşılan görmeye hitap edendir.


Sanatın normlarına göre uygulanan resim tekniklerinde kimi zaman renk öne çıkarak bağlantıları vurgulandı. Resimsel anlatım, boya ve rengin kullanımına dair kilit noktasında, sanatçı ve izleyenin görme biçimiyle iki boyutlu yüzeyde, uyumlu kıvama gelene değin birçok çözüm üretilerek teknik aşamalardan geçti.

Çağımızda, uluslararası bir pazar haline gelen sektörde, sanatçılara ve sanatı takdir edenlere yönelik girişimler sürmektedir. Yaptığı eserin kalıcılığı için, bir sanatçının kullandığı malzemeleri olmazsa olmazıdır. Üreten ve izleyen, üreten ve üretileni satın alan; Eserde kalıcılık her iki taraf için de önemlidir.

Sanat; yeni ve daha iyisi için sürekli bir pazar oluşturacak ve kendi kendini kendi içinde yönlendirecektir.van Gogh - Self-Portrait with Pipe and Straw Hat - August 1888, Arles
van Gogh - Self-Portrait with Pipe and Straw Hat - August 1888, Arles


Kanıksanan renk teorileri geçmişte belirli isimler tarafından yapılmış olup günümüzde de yeni kaynak veriler ile desteklenmektedir.

Resmin renginde; Boyalarda, birinci grupta aşı boyaları, siennalar, umbers ve mars pigmentleri olmuş; ikincisinde metal bazlı pigmentler, kadmiyumlar, kobaltlar, titanyum ve ultramarinler, üçüncüsünde ise sentetik - organik pigmentlerdir.


Resmin rengi yazı serimde, iki boyutlu yüzeylerden örneklerle görüşmek üzere...Turquery

Zerrin Avan 

19 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page