Turquery

Geçmişten günümüze sanat dünyasını; sanat, zanaat ve üslubda yaşananları, üretilen eserleri, "Sanat Tarihi" biliminin ışığında literatür verilerine odaklanarak bir düşünme biçimi ve yöntemler çerçevesinde çok yönlü olarak izlerini sürüyorum.

Sanat tarihçisi Zerrin Avan